top of page

Dynamo ile Donatı ModellemeCore Studio nun 2015 sonunda yayınladığı Dynamo for Rebar paketiyle ilgili yazıları aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Dynamo for Rebar

Dynamo for Rebar is now available!

Rebar Modelling in Revit with Dynamo Use Case by ABT


bottom of page