top of page

Dynamo ile Verimliliği ArtırmaGünlük işlerimizde sürekli tekrarladığımız işler motivasyon kaybı yaşamanıza sebep olmak ile birlikte maddi olarak da kayıplara sebep olmaktadır. BIM yöneticilerinin Dynamo ile bu görevleri otomatik hale getirmesi verimlilik artışı ve maddi getiri sağlayacaktır. Bu konu hakkında bir vaka analizini de içeren yazıyı aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.


bottom of page