top of page

İnşaat Sahasında IoTİnşaat sektöründe BIM ile başlayan dijital dönüşüm birçok gelişmenin önünü açtı. IoT de bu gelişmelerde önemli bir yer almaya başladı. İnşaat sahalarında yaratacağı gelişmeler ile ilgili yazıyı aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. 

IoT Technology Will Improve Safety and Efficiency on the Construction Site


bottom of page