top of page

Revit Taramaları Oluşturma


Revitte detay çizgilerinden tarama oluşturmak için PyRevit eklentisini kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı anlatan RevitPure yazısını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.


bottom of page