top of page

Dynamo Script - Aks Ölçüsü Verme

Aşağıdaki Dynamo scripti ile Revit te seçtiğiniz akslar arasında otomatik olarak ölçü verebilirsiniz.

Dynamo Script - Aks Ölçüsü Verme

bottom of page