top of page

İnşaat Süreçlerinde BIMBIM tasarım süreçlerinin iyileştirilmesinde büyük katkı saplamaktadır. Görselliği sayesinde koordinasyonu kolaylaştırıp içerdiği bilgiler ile metraj keskinliği sağlamaktadır. Benzer şekilde inşaat süreçlerinde de koordinasyon, planlama ve maliyet konusunda iyileştirme yapmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirisiniz.


bottom of page